Leave Your Message
010203
Kompaniýa hakda

BIZ hakda

Quanzhou ZanQian trikota & we dokalan eşikleriň ygtybarly üpjün edijilerinden biridir.

Sizi ZanQian Garment Co., Ltd. bilen tanyşdyrmak meniň üçin hoşal. Bu, senagaty we söwdany birleşdirýän hil we hünär dizaýnyna ünsi jemläp, gowy abraýly egin-eşik kompaniýasy. Bu kompaniýa Fujian welaýatynyň Kuançhouou şäherinde ýerleşýär we 2021-nji ýylda döredildi. Ondan öňki 2009-njy ýylda döredilen ZhiQiang Garment Co., Ltd. Zawod 5000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 150 hünärli işçi bar. Birnäçe ýurtda iş alyp barmak, egin-eşik pudagyndaky üstünliklerimiziň subutnamasydyr.

has giňişleýin gör 6530fc27uz
2009
+
Şereket tapyldy
2009-njy ýylda
5000
+
Zawod bir sebiti örtýär
5000 SQUARE METER
150
+
KOMPANI .A Ondan has köp
150 IŞLER
100000
+
KOMPANI OFANYON AY ÇYKYŞY
100,000 GARMAN EDIP BOLAR
hyzmatdaş-13gie
şahadatnama-1v3w
şahadatnama-2fcw
şahadatnama-48rx
şahadatnama-5sz3
şahadatnama-353j
92m
BVko3
01

BIZI COM KOMITETI .IZ

Hil kepilligi

Hil kepilligi

Dizaýn, ösüşden önümçilige we iberişe çenli berk gözegçilik edýäris. Önüm synagynda ökde önümleriň derejesi 98% -den gowrak.

wada204n

Eltip bermegiň kepilligi

10-dan gowrak önümçilik liniýasy, 150-den gowrak işçi we aýda 100000-den gowrak önüm öndürilýär. Çalt eltilmegini we takyk eltilmegini üpjün ediň.

Önümler

Hyzmatdaş müşderiler